Znaki drogowe

Na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:

  • znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
  • znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi,
  • sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory,
  • sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione,
  • sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.

Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną część znaku.

Wśród znaków drogowych pionowych występują m.in. znaki: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające, dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi, dodatkowe znaki szlaków rowerowych.

kolorowanki znaki drogowe do druku
znak drogowy przejscie dla pieszych kolorowanka